18 proiecte dezbătute de consilierii locali

0
293

În prima zi a săptămânii în curs, consilierii locali s-au întâlnit în ședința extraordinară pentru a dezbate și aproba 18 proiecte de interes loca. Acestea au cuprins cele mai vaste domenii precum: acordarea de facilități fiscale prin anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor fiscale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al municipiului Slatina, precum şi procedura de acordare a anulării accesoriilor; numirea pentru anul şcolar 2019 – 2020 a reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Slatina ca membri în Consiliul de Administraţie și în Comisia pentru Evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Slatina; prelungirea termenului contractului de închiriere al locuinței de necesitate situată în municipiul Slatina, str. Arcului, nr. 3C, sc. B, ap. 1, către doamna Cristea Mihaela; închirierea locuinței de necesitate situată în municipiul Slatina, str. Cireașov, nr. 9, bl. 16, sc. A, ap. 4, către doamna Cibicencu Mariana; validare mandat consilier local Tița Victor; aprobare norme privind consumul lunar de carburant, alocat pentru 3 (trei) autovehicule, nou achiziționate, aparţinând Serviciului Public Direcția Poliția Locală, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Slatina; aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici privind „Modernizare str. Zăvoiului”; aprobare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii și Indicatori Tehnico – Economici privind „Reabilitare zona Zmeurei”; : aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici privind „Modernizare str. Fdt. Oltului”; aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici privind „Modernizare str. Nicolae Buică”; aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici privind „Modernizare str. Fdt. Zăvoiului”; aprobare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii și Indicatori Tehnico – Economici privind „Reabilitare str. Vlad Ţepeş”; probare Studiu de fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici privind „Modernizare str. Fântânilor”; aprobare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii și Indicatori Tehnico – Economici privind „Reabilitare zona Steaua – etapa I”;  modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 323/30.08.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea străzilor pe care circulă transportul public și dezvoltarea infrastructurii pietonale în Municipiul Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect; modificarea art. 3 din HCL nr. 81/28.03.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul ” Înnoirea parcului de vehicule prin achiziția de autobuze ecologice”, cod SMIS 127367 și a cheltuielilor legate de proiect; utilizare sume din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A.; acordarea premiului aniversar pentru împlinirea vârstei de 100 de ani domnului Albotă Mircea, veteran de război.

Toate proiectele au primit aviz pozitib din partea consilierilor locali.