O PRIMĂRIE DIN OLT FACE ANGAJĂRI

0
491

 O primărie din Olt face angajări în această perioadă

Primăria comunei Pârșcoveni angajează un consilier, clasa I, grad superior, la Compartimentul Agricol, Fond Funciar, contractul fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă și vechime in specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice  de minimum 7 ani.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe  24 mai 2021, de la ora 10.00, la sediul Primăriei Pârșcoveni. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.