Şedinţă la Consiliul Judeţean Olt. Salariile pentru funcţionarii publici ai instituţiei şi personalul contractual, dar şi indemnizaţiile pentru consilierii judeţeni, aprobate

0
858

Consilierii judeţeni  s-au reunit joi, 27 iulie, în şedinţă ordinară, cu zeci de proiecte pe ordinea de zi. Aceștia au avut de aprobat, printre altele, cuantumul indemnizaţiei maxime lunare pentru consilierii județeni pe perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021, precum şi stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017. De remarcat faptul că nu a existat nicio opoziţie din partea aleşilor judeţeni referitoare la aceste proiecte de hotărâre care au trecut cu unanimitate de voturi. Astfel, s-a stabilit ca indemnizaţia maximă lunară de care vor beneficia consilierii judeţeni să fie de 10 % din indemnizaţia lunară a preşedintelui Consiliului Judetean Olt. Indemnizaţia de sedinţă se acordă consilierilor judeţeni pentru  un număr maxim de trei şedinţe şi anume: pentru o şedinţă de consiliu şi două şedinţe ale comisiilor de specialitate pe lună, potrivit legii. Despre ce înseamnă acest procent, preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu a încercat să explice: „Nu am un calcul exact, însă vă spun doar că preşedintele Consiliului Judeţean are o indemnizaţie de 1.450 de lei ori un coeficient de nouă, cu care se-nmulțește”, a spus Oprescu. În ce priveşte noile grile de salarizare pentru angajaţii Consiliului Judeţean, preşedintele Marius Oprescu susţine că prin hotărârea adoptată în cadrul şedinţei ordinare a fost certificată de fapt creşterea salarială efectuată în luna februarie 2017. „ Practic dacă vorbim de aparatul propriu al Consiliului Judeţean salarizarea este cea din februarie. În februarie salariile angajaţilor Consiliului Judeţean crescuseră odată cu 20 la sută printr-o Ordonanţă a Guvernului României. De asemenea, printr-o decizie a Curţii Constituţionale acestea au fost ridicate la nivel de plafonare în maximul familiei salariale. Astăzi, am aprobat o clasificare a salariilor care deja crescuseră din februarie. Sunt foarte mici modificări pentru că la vremea respectivă nu am găsit în toată familia salarială aceleaşi salarii. Acum pe toate le-am reglat pe grad profesional şi funcţii în contextul noii Legi a salarizării. Salariile pornesc de la minimul pe economie până la salariul vicepreşedintelui Consiliului Judeţean pe care nu au voie să-l depăşească”, a spus Oprescu. Conform noilor grile aprobate de consilierii judeţeni, valabile începând cu data de 1 iulie 2017, cel mai mare salariu de bază al unui angajat din Consiliul Judeţean este, în funcţie de grad, de 10.500 – 11.500 de lei, în cazul secretarului judeţului, între 9.100-10.100 lei, pentru arhitectul şef, între 9.050-10.050 de lei pentru directorul executiv, între 7.692-8.680 de lei, în cazul şefului de serviciu şi între 7.300 şi 8.342 de lei, în cazul şefului de birou. Tot noua grilă prevede, pentru funcţiile publice de execuţie, că un auditor, în funcţie de gradul profesional, are, de la data de 1 iulie, un salariu de bază cuprins între 3.800 de lei şi 6.224 de lei, consilierii, consilierii juridici şi inspectorii vor avea, în funcţie de gradul profesional, salarii cuprinse între 2.600 şi 5.361 de lei , referentul de specialitate între 2.500 – 4.606 lei  şi referentul între 2.400 -2.947 de lei . În cazul funcţiilor contractuale, un consilier/inspector de specialitate va avea un salariu de bază, în funcţie de gradul profesional, cuprins între 2.500 şi 5.622 lei, consilier juridic (în funcţie de grad), 2.500 – 5.622 de lei, referent -2.350 şi 3.500 de lei, şofer -2.600 şi 2.811 lei, muncitor calificat -2.300 şi 2.600 de lei şi îngrijitor între 2.000 – 2.410 lei.

Alte 20 de proiecte de hotărâre au fost aprobate

Tot în cadrul şedinţei ordinare a fost aprobată şi rectificarea bugetului județului Olt, pe anul 2017. Pe lângă cele trei proiecte de hotărâre, în cadrul sedinţei ordinare au mai fost votate alte 20 de proiecte  şi cinci rapoarte de activitate. Astfel plenul, Consiliului Judeţean a dat undă verde următoarelor proiecte: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna iunie 2017; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.06.2017;  Proiect de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Pavilion Geronto-Psihiatrie și Adicții la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; Proiect de hotărâre cu privire la: completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017”; Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Județean Olt și Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL”; Proiect de hotărâre cu privire la participarea județului Olt la cofinanțarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni”; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgentă Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”; Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Școlii Populare de Arte și Meserii; Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Bibliotecii Județene „Ion Minulescu”; Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de director general al Serviciului Județean de Pază;  Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Muzeului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: – încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; – exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 01 iulie 2017; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 iulie 2017; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de funcții al Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea/ avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: – Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; – Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt; Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I 2017;  Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul II 2017;  Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în semestrul I 2017;  Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul II 2017; Propuneri, întrebări, interpelări.

Ilie Bîzoi