CONSENS POLITIC ÎN CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

0
585

Aleșii județeni s-au reunit joi, 28 ianuarie, în prima ședință ședință ordinară din acest an pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de conducerea administraţiei judeţene. Ordinea de zi a ședinței a cuprins 21 de proiecte de hotărâre.  Toate proiectele au reuşit să obţină susţinerea celor două forţe politice din Consiliul Judeţean (CJ).

 Consilierii judeţeni s-au întrunit joi în şedinţă ordinară pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte. Spre deosebire de alte întâlniri, ședința s-a desfășurat în liniște și pace, fără confruntări, fără discursuri, fără politicianisme. Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate fără discuții, nimeni neavând nimic de spus la niciunul din proiecte.

Iată proiectele care au primit undă verde în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 28 ianuarie 2021:

Proiect de hotărâre cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Șopârlița” ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin restructurarea ”Centrului de Îngrijire și Asistență Șopârlița” ;

Proiect de hotărâre cu privire la înființarea serviciului social cu cazare ,,Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.1 Slatina” în cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ,,Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.1 Slatina”;

Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în cadrul Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în trepte profesionale imediat superioare celor deținute;

Proiect de hotărâre cu privire la: validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică (A.T.O.P.) ;

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2020 ;

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina;

Proiect de hotărâre cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Olt ;

Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Șopârlița”, serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt ;

Proiect de hotărâre pentru modificarea subpunctului 3 al punctului 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții contractuale de execuție din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2021 ;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei;

Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea temporară a atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Olt;

Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 2020;

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul IV 2020;

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în semestrul II 2020;

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în anul 2020;

Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul IV 2020;

Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul II 2020;

Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în anul 2020 ;

Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2020;

Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2020;