0
63

mii de carduri de sănătate zac în sertarele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Olt în așteptarea titularilor.