Sute de pensii din Olt, sistate. Vezi motivul

0
1035

Peste 500 de elevi olteni nu îşi vor primi pensia de urmaş aferentă lunii octombrie. Motivul îl reprezintă nedepunerea la timp a adeverinţelor din care să reiasă calitatea de elev pentru anul şcolar 2019 – 2020.

Elevii, beneficiari ai pensiei de urmaş, trebuiau să aducă adeverinţa de studii pentru anul şcolar 2019/2020, la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt până pe 27 septembrie 2019. Cu toate acestea, peste 500 de beneficiari, nu au depus acte justificative. „Depunerea adeverinţelor de şcolarizare la Casa Judeţeană de Pensii este obligatorie pentru elevii şi studenţii beneficiari de pensie de urmaş care îşi continuă studiile în anul de învăţământ 2019 – 2020, indiferent de nivelul acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Întrucât au ignorat termenul limită pentru depunerea adeverinţei, nu mai puţin de 532 dintre elevii beneficiari de pensie de urmaş au fost suspendaţi de la plata drepturilor pentru luna octombrie. Adeverinţele trebuie aduse în original şi în momentul în care se aduc reintră în plată”, a precizat directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache.

Reluarea la plată a pensiilor astfel suspendate se va face în luna următoare depunerii adeverinţei, cu plata retroactivă a drepturilor. În aceeași situație se află și studenții care beneficiază de pensie de urmaș care sunt obligaţi să depună la CJP Olt adeverinţe de student, pentru a beneficia în continuare de acest drept. Termenul limită este 25 octombrie 2019.  Nedepunerea, până pe data de 25 octombrie, a adeverinţelor de continuare a studiilor duce la suspendarea plăţii pensiei de urmaş până în momentul în care beneficiarii fac dovada continuării studiilor universitare.

Adeverinţele de elev sau student, la care, la depunerea la CJP Olt, se anexează şi cuponul de pensie, trebuie să conţină obligatoriu denumirea instituţiei de învăţământ, numele şi prenumele beneficiarului, tipul de învăţământ, dar şi faptul că a fost emisă pentru anul de studiu 2019 – 2020. În prezent, în evidenţa CJP Olt figurează nu mai puţin de 879 de elevi şi studenţi, beneficiari ai unei pensii de urmaş.