S-a majorat ajutorul de înmormântare

0
1515

Începând din acest an, ajutorul de deces s-a majorat cu 266 de lei în cazul decesului asiguratului şi cu 133 de lei în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului.

Potrivit legii bugetului asigurărilor de stat, valoarea ajutorului de înmormântare ajunge la 5.429 de lei, față de 5.163, cât era anul trecut, în cazul decesului asiguratului. Valoarea sprijinului financiar pentru decesul unui membru de familie al asiguratului s-a majorat de la 2.582 de lei la 2.715 lei.

Din ianuarie 2018, firmele nu mai sunt obligate să acorde ajutorul de deces, în situaţia în care un salariat sau un membru din familia acestuia a decedat, așa cum erau condiționate până la 31 decembrie 2017. Această regulă a dispărut, din moment ce angajatorul nu mai datorează, în principiu, contribuția pentru pensii (CAS), din care-și recupera, practic, banii dați ca ajutor de deces. Odată cu transferul contribuţiei pentru pensii (CAS), această operaţiune este acum în responsabilitatea caselor de pensii. Ca urmare ajutorul va fi acordat salariaților direct de către casele de pensii, la fel ca în cazul pensionarilor.

Actele necesare acordării acestui ajutor sunt, conform datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, următoarele: cerere pentru acordarea ajutorului; certificat de deces (original şi copie); act de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original) și adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată (original).

Casa Județeană de Pensii Olt plătește, în medie, lunar, aproximativ 500 de ajutor de deces.