Anunț pierdere

0
43

Neagoe Iulian, domiciliat în comuna Redea, sat Redișoara, jud. Olt, declar pierdut legitimație de handicap eliberată de DGASPC Olt.

O declar nulă.