Reprezentant DGASPC Olt către asistenţii sociali: „Nu vreau să aud că se completează documente în birou. Oameni buni este un risc fantastic pentru că acum sunteţi răspunzători”

Problemele din domeniul asistenței sociale au fost dezbătute luni, la Slatina, în prezența a zeci de asistenţi sociali şi reprezentanţi cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul administraţiilor locale, unde a avut loc un seminar de instruire şi informare profesională. Seminarul a fost găzduit de Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Olt, evenimentul fiind organizat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt.

0
1066

Reprezentanţii DGASPC Olt au adus în discuție problematica pachetului de servicii sociale, pornind de la nevoile beneficiarilor și până la asigurarea unui cadru legal stabil și coerent pentru întreg sistemul de asistență socială. Totodată au fost aduse la cunoştinţă reglementările legislative în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, instituirea plasamentului la persoană/familie sau rude, modificări legislative privind încadrarea copilului în grad de handicap, dar şi modificări legislative privind persoanele adulte cu dizabilități. La eveniment au fost prezenţi şefii de servicii, dar şi reprezentanţi din cadrul DGASPC Olt : Viorica Stoica, şef Serviciu evaluare iniţială, Nicoleta Moraru, şef Serviciu management de caz pentru copil, Adriana Avrentie, Lavinia Roşu şi Marilena Chiosan din cadrul Servicului de evaluare iniţială, Maria Tănase din cadrul Compartimentului strategii, programe, proiecte, Emilia Ţicleanu, din cadrul Serviciului evaluare complexă copil, Ilona Buzatu, Petronela Dascălu, Mădălina Petre, dar şi Cristian Lungu, directorul general adjunct al DGASPC Olt şi Rădiţa Piroşca, directorul general al DGASPC Olt. „ Trebuie să vorbim de o bună colaborare între noi şi dumneavoastră. Ne sunteţi colegi. Rolul nostru este şi de coordonare a instrumentelor de lucru şi a activităţii de asistenţă socială la nivelul judeţului Olt. În acest scop este şi întâlnirea noastră. Noi suntem o echipă şi vrem să facem o echipă cu dumneavoastră pentru că măsura de protecţie atât pentru copil, cât şi pentru familie trebuie să fie temporară, astfel încât toate demersurile noastre comune trebuie să fie pentru reintegrarea copilului în familia proprie sau familia lărgit, integrarea copilului şi tânărului în comunitatea din care a venit şi nu ezitaţi să consultaţi ghidurile de implementare şi de absorbţie şi să creaţi servicii la nivel local”, a precizat  Rădița Piroșca, directorul general al DGASPC Olt. Reprezentaţii DGASPC Olt le-au cerut asistenţilor sociali să nu mai completeze anchetele sociale din biroruri şi să identifice cazurile de copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi să evalueze situaţiile respective. „ Nu vreau să aud că se completează documente în birou. Oameni buni este un risc fantastic pentru că acum sunteţi răspunzători. Răspunderea începe cu dumneavoastră pentru că legiutorul a considerat că nimeni nu poate cunoaşte mai bine un caz decât comunitatea din care provine .Pentru asta este înfiinţat postul de asistent social. Cunoaştem că este încărcătura foarte mare, dar trebuie în egală măsură să înţelegem că este o responsabilitate fantastică”, a precizat Viorica Stoica, şef Serviciu Evaluare Iniţială. . Obiectivul general al trainingului a fost de a asigura un mod coerent de lucru în aplicarea legii şi însuşirea de către asistenţii sociali a unor cunoştinţe temeinice de specialitate.