Din liceu, direct în șomaj

0
156
Absolvenţii de liceu care știu că nu au promovat examenul de bacalaureat au început să se înscrie la Agenţiile pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru a solicita ajutor de şomaj.
“Conform legislatiei în vigoare, data limită de înregistrare la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a absolventilor de învăţământ promotia 2017 care nu au promovat examenul de bacalaureat este 24 iulie 2017. Neinregistrarea până la aceasta dată   atrage imposibilitatea acordării indemnizaţiei de şomaj”, precizează un comunicat al AJOFM Olt.
Actele necesare pentru înregistrarea la AJOFM Olt, ca persoană în căutarea unui loc de muncă, sunt următoarele :
– act de identitate (copie şi original);
– act de studiu sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii (copie + original);
– adeverintă de la medicul de familie cu menţiunea „apt muncă”.
Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni; este o sumă fixa, în cuantum de 250 de lei/lună; se acordă de la data expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire/absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap.
Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o forma de învăţământ. De asemenea, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii.
Absolvenții de liceu fără BAC-ul promovat mai au termen de înscriere pentru a primi indemnizația de șomaj numai până în 27 iulie, în caz contrar, ei nemaiputând beneficia decât de consiliere profesională, informare, formare profesională și mediere.