Buluc la pensionare în Olt

0
928

Nesiguranţa locului de muncă îi determină pe tot mai mulţi olteni să îşi depună cererile pentru a ieşi pensie. Astfel, în primele două luni, la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt, s-au înregistrat aproape 900 de dosare noi de înscriere la pensie.

Aproximativ 900 de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a ieşi la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau anticipată parţial, dar şi la pensie de invaliditate s-au adresat CJP Olt. Astfel, în perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020 la CJP Olt s-au înregistrat nu mai puțin de 853 de dosare de înscriere noi la pensie.

„În perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020 la CJP Olt s-au înregistrat 853 de dosare de înscriere nouă la pensie din care 381 limită de vârstă, 5 pensie anticipată, 126 pensie anticipată parțială, 202 pensie de invaliditate, 134 pensie de urmaș și cinci alte drepturi (legi speciale). Totodată, în perioada de referință, s-au depus 566 de cereri de recalculare din care 512 adăugare stagiu, opt treceri din invaliditate la limită de vârstă, trei treceri din anticipată parțială la limită de vârstă, 34 de revizuiri și nouă altele. De asemenea, în intervalul menționat angajații Casei de Pensii Olt au efectuat nu mai puțin de 166 de operațiuni de treceri din oficiu din care 91 treceri din invaliditate la limită de vârstă, 27 treceri din anticipată la limită de vârstă și 48 treceri din anticipată parțială la limită de vârstă”, a precizat directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache.

Termenul de soluționare a unei cereri este de 45 de zile, în cazul în care dosarul este complet. Pentru a ieşi la pensie, solicitantul trebuie să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt o cerere însoţită de o serie de documente prevăzute în normele metodologice ale Legii 263/2010. Acestea sunt carnetul de muncă (original şi copie), carnetul de muncă pentru membrii CAP şi carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie), alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă ale solicitantului (BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie – original şi copie; livretul militar; diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că au fost urmate la zi; adeverinţe privind sporul cu caracter permanent; adeverinţă privind condiţiile de muncă deosebite speciale.