2.250 LEI PENTRU ANGAJATORII CARE ÎNCADREAZĂ PERSOANE DIN GRUPURI VULNERABILE SAU CARE ÎNCHEIE CONTRACTE DE UCENICIE SAU DE STAGIU

0
349

Guvernul a aprobat, în ședința din data de 5 iulie 2018, majorarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane care provin din grupuri vulnerabile sau care încheie contracte de ucenicie sau de stagiu, printr-un proiect de Ordonanță de urgenta care modifică și completează trei acte normative din domeniul forței de muncă.

Concret, prin modificările aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de muncă se stabilește ca, pentru încadrarea în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, cuantumul subvențiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se majorează de la 900 lei la 2.250 lei, astfel:

angajatorii care încadrează în muncă, pe durata nedeterminată, cu normă întreagă, absolvenți ai unor instituții de învațămant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, suma de 2.250 lei, pentru fiecare absolvent încadrat; angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată, cu norma întreagă, absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, 2.250 lei, pe o perioada de 18 luni;

angajatorii care încadrează în muncă, pe perioada nedeterminată, cu norma întreagă, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lunga durata, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni;  angajatorii care, în raport cu numărul de angajați, și-au îndeplinit obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum și angajatorii care nu au aceasta obligație legală, daca încadrează in muncă pe durată nedeterminata persoane cu handicap și le mențin raporturile de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana  angajata din aceasta categorie, 2.250 lei;  angajatorii care încadrează în muncă, cu norma întreaga, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipata parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârsta, daca nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipata parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de 2.250 lei.

De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare sociala și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din aceasta categorie, de o suma egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

În același timp, cuantumul primei de activare acordată șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj este majorat de la 500 lei la 1.000 lei, în situația în care se angajează cu norma întreaga, pentru o perioada de cel puțin 3 luni.

Tot astăzi au fost aduse modificări Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca și Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, angajatorii care vor încheia, în condițiile legii, un contract de ucenicie sau de stagiu, după caz, vor beneficia, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună. Suma acordată până acum era de 1.125 lei, în cazul ucenicilor, și 1.350 lei, în cazul absolvenților.

Măsurile erau necesare în contextul majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată de la 1.450 lei la 1.900 lei, începând cu 1 ianuarie 2018, pentru reducerea urgentă a deficitului de forță de muncă, dar și pentru realizarea reformelor structurale pe piața muncii, așa cum sunt prevăzute în Recomandările Specifice de Țara (RST) și maximizarea absorbției fondurilor externe nerambursabile pentru perioada 2018-2020 (aferente cadrului financiar 2014-2020 din Programul Operațional Capital Uman), mai ales că unul din criteriile de care se va ține seama pentru alocarea fondurilor aferente cadrului financiar 2021-2027 este chiar gradul de implementare a RST.

Sursa : legislatiamuncii.manager.ro