Spitalul Slatina a scos la concurs postul de manager

0
623

Spitalul Județean de Urgență Slatina a scos la concurs postul de manager. Examenul va avea loc în perioada 17-30 martie 2022. În prezent, conducerea interimară este asigurată de Angela Nicolae. 

Dosarele pot fi depuse până pe 16 martie, iar verificarea lor va alea loc pe 17 martie.
Proba scrisă, care constă într-un test grilă va ave aloc pe 23 martie, ora 10.00, rezultatele fiind verificate în aceeași zi. Totodată, candidații trebuie să susțină un proiect de management, realizat în baza unei teme alese, care se va desfăşura, la sediul spitalului, în data de 28 martie 2022, ora 1000 .

Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor are loc pe 30 martie.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul Județean de Urgență Slatina pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

-cunosc limba română, scris şi vorbit;
-sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
-sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
-au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
-nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Potrivit anunțului de concurs, canditații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management, în data de 22.03.2022, în intervalul orar 9.00-13.00