Spitalul Orășenesc Corabia ANGAJEAZĂ MANAGER!

0
552

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Corabia organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică.

Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; să fie absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; să aibă cel puţin doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) şi să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii. Concursul va consta în susținerea unui proiect de management care va avea loc pe data de 4 septembrie 2018. Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii spitalicești, strada Carpaţi, numărul 116, compartimentul RUNOS – secretariat, telefon 0249.563.171, până la data de 23.08.2018, ora 10ºº. La concurs și-a manifestat intenția de a participa și managerul interimar al Spitalului Orășenesc Corabia, ec. Florentin Cristian Filip, al cărui mandat (n.r. primul mandat) a expirat la 1 iulie 2018.