Spitalul Județean Slatina face noi angajări

0
1409

Continuă angajările la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Astfel, în perioada 12-18 iunie anul curent, instituția organizează o nouă serie de concursuri. De această dată, unitatea sanitară scoate la concurs două posturi de îngrijitor, un post de muncitor calificat și un post de curier.

  Mai exact, este vorba despre un post vacant de îngrijitor, nivel de studii G, la Laboratorul radiologie și imagistică medicală, un post vacant de îngrijitor, nivel de studii G, la Secția Ortopedie și traumatologie, un post vacant de muncitor calificat, treapta III, nivel de studii M/G, la Serviciul de prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale și un post vacant de curier, nivel de studii G, la Serviciul administrativ, aprovizionare și transport.  Durata contractului este pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă:  școală generală, pentru postul de îngrijitor, școală generală/studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, 3 ani vechime în meserie și curs  pentru calificare într-o meserie, pentru postul de muncitor calificat și școală generală, pentru postul de curier.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 12 iunie, de la ora 9.00, iar interviul pe 18 iunie, de la aceeași oră. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face în termen de 10 zile de la data afișării/publicării anunțului, ultima zi de depunere a dosarelor fiind 31 mai, ora 16.00.

De asemenea, instituția sanitară mai angajează un medic rezident ultimul an, specialitatea neurologie pediatrică, nivel de studii S, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată, la Compartimentul neuropsihiatrie infantilă și un medic specialist, specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie, nivel studii S, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la Laboratorul recuperare, medicină fizică și balneologie. Înscrierile la concurs se fac la Spitalul Județean de Urgență Slatina, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului (data publicării anunțului 17 mai 2019). Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul unității la data depunerii dosarului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare (RUNOS) al Spitalului Județean de Urgență Slatina, telefon 0349. 802.550.