Anunț

0
77

VIOFELI SRL cu sediul social în Caracal, str. Mircea Vodă, nr. 104, jud. Olt, J28/973/1992, CUI RO 1538734, declar pirdut certificat constatator nr. 12464 din 04.07.2011, emis de ORC Olt pentru terți.

Îl declar nul.