Spitalul Județean Slatina face angajări

0
1840

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina angajează asistent medical și îngrijitoare.

Cea mai mare unitate sanitară din județ angajează, cu durată nedeterminată, asistent medical, gradul principal, specialitatea balneofizioterapie la Secţia recuperare, medicină fizică şi balneologie și îngrijitoare.

Cei interesați să ocupe aceste posturi trebuie să aibă diplomă de şcoală postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea medicină generală și examen pentru obţinerea gradului de principal în specialitatea balneofizioterapie, pentru postul de asistent medical și diplomă de şcoală generală, fără vechime în activitate, pentru postul de îngrijitoare. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 19 iulie, de la ora 9.00, iar interviul pe 24 iulie, de la aceeași oră. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 11 iulie 2018. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituţiei. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Județean de Urgență Slatina, strada Crișan numărul 5, telefon: 0349/802.550.

Ilie Bîzoi