Spitalul Județean Slatina angajează asistent medical pentru Camera de gardă Scornicești

0
240

Spitalul Județean de Urgență Slatina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii  postliceale (PL) la Camera de gardă – Scornicești.

 Pentru a ocupa acest post candidații trebuie să aibă: studii postliceale sau echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, conform Hotărârii Guvernului nr. 797 1997 privind echivalarea, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitate; examen pentru obținerea gradului de principal și 5 ani vechime ca asistent medical în specialitate. Proba scrisă a examenului va avea loc 21 mai, ora 9.00, iar interviul pe 24 mai. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 mai 2019.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina, str. Crișan nr. 5, județul Olt, telefon 0349/802.550.