Spitalul Județean Slatina angajează aproximativ 20 de asistenți medicali

0
2052

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina va organiza, în perioada 14-19 decembrie 2018 , concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 17 posturi de asistent medical.

Mai exact, este vorba despre: un post vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL,  la Secția cardiologie; un post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii S,  la Secția cardiologie; un post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL,  la Secția cardiologie; un post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicini generală, nivel de studii PL,  la Secția pediatrie; două posturi vacante de asistent medical principal, specialitatea medicini generală, nivel de studii PL, la Secția psihiatrie; un post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL,  la Secția psihiatrie; un post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL,  la laborator explorări funcționale; două posturi vacante de asistent medical principal, specialitatea medicina generala, nivel de studii PL, la Secția ortopedie si traumatologie; un post vacant de asistent medical principal, specialitatea medicina generala, nivel de studii PL,  la Secția O.R.L.; un post vacant de asistent medical debutant, nivel studii S, specialitatea medicina generala,  la Secția chirurgie generala; un post vacant de asistent medical debutant, nivel de studii PL, specialitatea medicină generală, la Secția gastroenterologie; un post vacant de asistent medical principal, nivel de studii PL, specialitatea medicina generala , la Secția pediatrie; un post vacant de asistent medical debutant, nivel de studii PL, specialitatea medicină generală, la Secția boli infecțioase; un post vacant de asistent medical , nivel de studii PL, specialitatea medicină generală, la Secția medicină internă și un post vacant de asistent medical debutant, specialitatea dietetică, nivel de studii PL, la Secția pediatrie.

Candidaţii care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: diplomă de școală postsanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. numărul 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, examen pentru obținerea gradului de principal în specialitate și cinci ani vechime ca asistent medical – pentru posturile de asistent medical principal, nivel studii PL, grad principal,, specialitatea medicină gen și pediatrie/medicină generală; diplomă de școală postsanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. numărul 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare și șase luni vechime în specialitate, pentru posturile de asistent medical debutant, nivel de studii PL, specialitatea medicină generală și dietetică; diplomă de școală postsanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, pentru posturile de asistent medical debutant, nivel de studii S, specialitatea medicină generală; diplomă de licență în specialitate.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 14 decembrie 2018,  în timp ce interviul va avea loc pe 19 decembrie 2018, ora 9.00. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 6 decembrie. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituţiei. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Județean de Urgență Slatina, strada Crișan numărul 5, telefon: 0349/802.550 şi pe site-ul spitalului www.spjslatina.ro.