Spitalul Balș face angajări

0
1803

Pentru a acoperi deficitul de cadre medii, și nu numai, de la nivelul unităţii sanitare, conducerea Spitalului orăşenesc Balş organizează în următoarea perioadă concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a nu mai puţin de opt posturi contractuale.

Astfel unitatea sanitară caută să angajeze șase asistenți medicali din care un asistent medical debutant – specialitatea medicină generală, nivel studii PL. la Secţia boli cronice, un asistent medical – specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Cabinetul de obstetrieă-ginecologie, un asistent medical principal – specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Cabinetul de medicină internă, un asistent medical debutant – specialitatea – laborator, nivel studii PL – la Laboratorul de analize medicale, un asistent medical debutant, nivel studii – postliceale – specialitatea balneofîziokinetoterapie – laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie și un post de asistent medical debutant, nivel studii superioare – specialitatea medicină generală – la Compartimentul A.T.I

Pentru a putea participa la concurs candidaţii trebuie să aibă diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976/1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea medicină generală, pentru postul de asistent medical debutant specialitatea medicină generală. Nu se cere vechime; diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea medicina generală și 6 luni vechime în specialitate pentru postul de asistent medical – specialitatea medicină generală; diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea medicină generală; examen pentru obţinerea gradului de principal și 5 ani vechime ca asistent medical, pentru postul de asistent medical principal – specialitatea medicină generală; diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea, laborator, pentru postul de asistent medical debutant – specialitatea – laborator. Nu se cere vechime; diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea balneofiziokinetoterapie, pentru postul de asistent medical debutant, nivel studii – postliceale – specialitatea balneofíziokinetoterapie. Nu se cere vechime; diplomă de licenţă în specialitate, pentru postul de asistent medical debutant, nivel studii superioare – specialitatea medicină generală. Nu se cere vechime.

Proba scrisă a examenului va avea loc în data de 5 februarie 2019, ora 14.00, în timp ce interviul va avea loc în data de 8 februarie, ora 10.00. Termenul limită de depunere a dosarelor este 23 ianuarie, ora 14.00.

De asemenea, unitatea spitalicească mai scoate la concurs un post de economist debutant – Compartimentul administrativ și un post de muncitor calificat IV – instalator-apă, canal- formaţiade întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire. Condiţiile necesare în vederea ocupării acestor posturi sunt: diplomă de licenţă în specialitate, pentru postul de economist debutant. Nu se cere vechime; și studii – absolvent liceu și certificat de calificare pentru meseria de instalator – apă, canal, fără vechime, pentru postul  de muncitor calificat IV – instalator – apă, canal.

Proba scrisă a examenului va avea loc în data de 2 februarie 2019, în timp ce  interviul va fi susținut în data de 15 februarie. Data limită pentru depunerea dosarelor este 23 ianuarie 2019, ora 14.00. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Balş, strada Nicolae Bălcescu numărul 115, telefon 0249/451.651, interior 201.