SE CAUTĂ MANAGER PENTRU UN SPITAL DIN OLT

0
1043

Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci organizează, în următoarea perioadă, concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică, după ce mandatul de trei ani al medicului Sorin Brătoi în fruntea unității spitalicești s-a încheiat.

 Potrivit site-ului spitalului, condițiile pentru a putea participa la concurs sunt următoarele: să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic, să fie absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii și să aibă minimum doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii.

De asemenea, candidații trebuie să fie apți din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic), să nu fi fost condamnați pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea și să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Înscrierea candidaților se face până în data de 29 ianuarie 2021, ora 14.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în perioada 1-12 februarie 2021, desfăşurându-se în două etape: Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în prezentul anunţ, care va avea loc în data de 01.02.2021, etapă eliminatorie și Etapa de susţinere a probelor de evaluare, care cuprinde: a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor, care se va desfăşura, la sediul spitalului,  în data de 08.02.2021, ora 1000 ;  b) proba de susţinere a proiectului de management, realizat în baza unei teme alese, care se va desfăşura, la sediul spitalului, în data de 12.02.2021 , ora 1000 .

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul RUNOS din cadrul spitalului, telefon: 0249482388.