Cetățenii ucraineni beneficiază de servicii medicale de bază gratuite

0
63

Autoritățile au adoptat o Ordonanță de urgență prin care este acordat sprijin și asistență umanitară cetățenilor din Ucraina privind serviciile medicale. Astfel, ucrainenii beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele de aplicare ale acestuia, precum și de medicamentele, materialele sanitare, dispozitive medicale și servicii medicale cuprinse în programele național de sănătate curative, ca și asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, a contribuției personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu și cu scutire de la coplată.

Potrivit unei adrese a Casei de Asigurări de Sănătate Olt către furnizorii de servicii medicale, cetățenii ce vin din Ucraina, țară aflată într-un conflict militar cu Rusia, nu vor prezenta biletul de trimitere.

„Serviciile medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate”, se arată în adresa CAS Olt, din 24 mai.