Senatorul Renică Diaconescu, activitate intensă în Parlamentul României

0
747

Aflat la al doilea mandat de parlamentar (după ce a fost deputat în legislatura 2004-2008), senatorul PSD Renică Diaconescu se dovedeşte a fi printre cei mai activi politicieni din Olt. Acest lucru reiese din raportul de activitate ale primelor șase luni de mandat. Diaconescu a fost inițiator în sesiunea parlamentară februarie – iunie 2017 a nu mai puțin de 23  propuneri legislative.

Renumitul medic oltean, senatorul PSD Renică Diaconescu, are cu ce se lăuda după prima sesiune parlamentară. Potrivit site-ului instituției pe care o reprezintă, vicepreşedintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României a semnat moțiunea depusă de coaliția de guvernământ împotriva Guvernului Grindeanu și a depus și semnat 23 inițiative legislative. De asemenea, senatorul Diaconescu  a avut și șapte luări de cuvânt în Plenul Senatului. Dintre cele 23 de propuneri legislative, una a devenit lege. Este vorba despre Propunerea legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – A devenit Legea 153/28.06.2017 publicatã în M.O. 492/28.06.2017. De asemenea, alte două iniţiative legislative, mai exact cea referitoare la modificarea şi completarea Legii numărul 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române și cea care vizează modificarea şi completarea articolului 6 din Legea numărul 3 /2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului  au fost trimise spre promulgare președintelui Klaus Iohannis.

Restul de 20 de propuneri legislative  pe care parlamentarul de Olt le-a inițiat se află în diferite stadii. Acestea sunt: Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii numărul17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii numărul 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii numărul 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii numărul 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I – IV din învăţământul de stat şi confesional- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă pentru modificarea art.1 lit.ad) şi a articolului 42 lit.o) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic numărul 407/2006- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului numărul 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei numărul 21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorillor de suine pentru activitatea de reproducţie- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă pentru modificarea OUG numărul 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului numărul 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar- înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului numărul 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si a Ordonanţei de Urgenţă numărul 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului – înregistrată la Senat pentru dezbatere; Propunere legislativă pentru modificarea articolul 84 din Legea educaţiei naţionale numărul 1/2011- înregistrată la Senat pentru informare; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii numărul 215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii numărul 393/2004 privind Statutul aleşilor locali- înregistrată la Senat pentru informare; Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului numărul 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013- în lucru, la comisiile permanente ale Senatului; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- în lucru, la comisiile permanente ale Senatului; Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba- trimisă la Cameră pentru dezbatere; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii numărul 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari- trimisă la Cameră pentru dezbatere. La toate acestea se adaugă activitatea din teritoriu desfășurată la cabinetul său parlamentar sau pe e-mail. Şi pentru noua sesiune parlamentară senatorul oltean are mai multe iniţiative în lucru. Ele vor fi făcute publice după discutarea lor în conducerea PSD dar și în Coaliție pentru că este nevoie de susținere în vederea transformării lor în acte normative.

Ilie Bîzoi