0
84

Cine este directorul de Școală generală
care, periodic, „semnează“ condica de
prezență la bufetul din apropiere?