Subiecte BAC 2017 MATEMATICĂ M1, M2 M3. Eroarea de calcul care i-a indus în greşeală pe mulţi elevi

0
1022
Subiecte BAC 2017 MATEMATICĂ M1, M2 M3. Astăzi, absolvenţii de clasa a XII-a susţin proba scrisă obligatorie a profilului, la MATEMATICĂ M3 tehnologic, M2 stiinte ale naturii sau M1 mate – info şi la ISTORIE. Examenul a început la ora 09.00 şi va dura ore. În jurul orei 12.00, după terminarea examenului scris la MATEMATICĂ M1 mate – info, MATEMATICĂ M2 stiinte ale naturii şi MATEMATICĂ M3 tehnologic, realitatea.net vă va oferi subiectele pe care elevii le-au avut de rezolvat. Subiectele şi baremul de corectare la Matematică M1, Matematică M2 şi Matematică M3 vor fi afişate pe site-ul Ministerului Educaţiei – edu.ro şi pe realitatea.net în jurul orei 15.00.

Subiecte BAC 2017 MATEMATICĂ M1, M2 M3. Accesul elevilor în sala de examen, pentru a susţine proba scrisă la MATEMATICĂ s-a făcut în jurul orei 8.00, iar examenul la matematică BAC 2016 M1 M2 şi M3 se va încheia la ora 12.00.

Realitatea.net vă ţine la curent cu informaţii privind modul de desfăşurare al examenului. Subiectele la Matematică vor fi publicate pe realitatea.net imediat după terminarea examenului scris la MATEMATICĂ M1 mate – info, MATEMATICĂ M2 stiinte ale naturii şi MATEMATICĂ M3 tehnologic.

Subiecte BAC 2017 MATEMATICĂ M1, M2 M3. SUBIECTELE şi BAREMUL de corectare la MATEMATICĂ M1 mate – info, MATEMATICĂ M2 stiinte ale naturii şi MATEMATICĂ M3 tehnologic vor fi publicate, de asemenea, pe EDU.ro, în jurul orei 15.00.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Subiecte BAC 2017 MATEMATICĂ M1, M2 M3. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. În acest sens, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.

Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. În consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.