Învățământ dual la Slatina, cu sprijinul societății ALRO

0
569

La solicitarea şi cu sprijinul SC ALRO SA, la Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina, în anul școlar 2017-2018, va funcţiona o clasă de învăţământ dual cu 20 de locuri, specializarea- mecanic utilaje şi instalaţii în industrie. Fabrica de aluminiu din Slatina va avea astfel posibilitatea să își formeze încă de pe băncile școlii viitorii angajați.

Studii recente arată că în județ, dar și la nivel național există  o criză acută de forţă de muncă, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, oferta nereuşind să mai satisfacă cererea de pe piața forței de muncă. O posibilă soluţie identificată de angajatori şi sprijinită de autorităţi prin emiterea legislaţiei specifice o constituie se pare, învăţământul profesional dual. „Pentru că întreprinderea ALRO este un important operator economic de la nivelul municipiului Slatina are capacitatea juridică de a angaja absolvenţi pe care i-a format în baza contractelor de practică, în conformitate cu nivelul de pregătire şi competenţele certificate. În caz contar, în situaţia în care nu-i poate angaja în cel mult 2 luni de la susţinerea cu succes a examenului de certificare a calificării, are obligația de a-i sprijini activ pentru tranziţia la un loc de muncă” potrivit informațiile transmise de reprezentanții IȘJ Olt.

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, care asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici.  Operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor. Operatorii economici se pot implica în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Mădălina Stîlpeanu