Poliția Olt angajează șef Birou la Serviciul Logistic

0
525

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Olt organizează concurs cu recrutare din sursa interna, pentru ocuparea postului vacant de șef birou I la Biroul Tehnic din cadrul Serviciului Logistic.

Candidații trebuie sa fie ofițeri de poliție și să îndeplinească mai multe condiții:

– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna“ : studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în  următoarele domenii:  ştiinţe  juridice; științe inginerești, ştiinţe administrative, ştiinţe economice; ştiinţe socio-umane, ştiinţe militare; informaţii şi ordine publică;

– pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna“:  studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în unul din următoarele domenii: ştiinţe  sociale; ştiinţe inginerești.

să aibă următoarea pregătire de specialitate: să aibă sau să urmeze cursuri de specialitate pe linie tehnică.

să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv: să aibă gradul minim de inspector de poliţie; să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa secret de stat, nivel de secretizare – „secret”; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă vechime în muncă: cel puțin 3 ani; să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală; să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.

Concursul va avea loc la sediul IPJ Olt, pe 22 ianuarie 2019, la ora 11.00, si va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, care va fi apreciat cu note de la 1 la 10. Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare și a obținut minimum nota 7. Interviul se înregistreaza audio-video. Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data de 27 decembrie 2018 ora 14.00.

În prezent șefia Biroului Tehnic din cadrul Serviciului Logistic este deținută de Constantin Săndulescu , împuternicit să ocupe acest post.