Doi olteni, nota 10 la titularizare

0
1159

Doar doi candidați din județul Olt au reușit să obțină nota maximă la examenul de titularizare. Este vorba despre Elena Raluca Brabete și Ionela Roza Trițescu.

Disciplinele la care cele două cadre didactice au susţinut examenul sunt Geografie şi Limba şi literatura română, elemente de pedagogie şcolară şi elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar.

Cele mai mici note, între 1.00- 1.50, le-au obținut patru candidați pentru catedre de educație fizică și sport, iar alți patru candidați pe catedre de educatori și limba română au obținut note între 1.75- 1.95.

În acest an au fost scoase la titularizare doar 16 catedre, restul candidaţilor având de ales din 670 de norme şi fracţiuni de normă. La titularizarea din acest an au fost 586 de olteni înscriși, iar 112 au absentat și 70 s-au retras în timpul examenului. Astfel că, în final 404 candidați au susținut examenul de Titularizare în judeţul Olt. Rezultatele examenului scris de titularizare au fost afișate marți 17 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Profesorii nemultumiți de notele obținute au posibilitatea să depună contestații. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene pe 17 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21.00, respectiv 18 iulie, până la ora 15.00. Rezultatele finale se vor afișa în data de 24 iulie, la sediile inspectoratelor scolare județene si pe şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 25 iulie.

În data de 26 iulie 2018 va avea loc repartizarea pe posturile didactice de predare vacante a cadrelor didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional şi au obținut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.