0
20

Săracul 😭 primar!

Cine este primarul din Olt care are cinci apartamente închiriate în București?