Toți angajații din România sunt obligați să anunțe angajatorul de acum! Puteți rămâne fără bani

0
733

Schimbări importante pentru angajații din România. Toți sunt obligați să facă acest lucru, dacă vor să-și mai primească banii de la angajator. Totul este prevăzut în Legea nr. 89/2019.

Părinții trebuie să depună, din timp, o cerere.

Mai concret, angajații trebuie să-și anunțe angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte de a-și relua activitatea.

În acest caz, angajatorul nu va putea”să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție”.

“Începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserție se stabilește la 650 lei”, se precizează în varianta în vigoare a OUG nr. 111/2010.

Potrivit legii, angajații nu pot obține simultan cu indemnizația de creștere alte sume de bani.

Ce documente trebuie să prezentați?

-actul de identitate al solicitantului și certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie (originalele și copiile);
-actele doveditoare care să ateste că, în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, solicitantul a realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile;
-dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
-orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate (faptul că solicitantul stă în România împreună cu copilul/copiii pentru care cere banii).

Cererile pentru acordarea „drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința”.

Sursa: capital.ro