Primăriile din Olt primesc bani din sumele defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale

0
784

Consilierii judeţeni  s-au reunit joi , 23 noiembrie, în şedinţă ordinară, cu nu mai puţin de 19 proiecte pe ordinea de zi. De departe cele mai importante proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi  a şedinţei au vizat repartizarea pe unități administrative teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau decapital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2017. De asemenea, un alt proiect important votat de consilierii județeani a vizat repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017.

Consilierii judeţeni au aprobat, joi, alocarea către oraşele şi comunele oltene a unor sume defalcate din TVA şi din impozitul de venit. Banii vor fi folosiţi de primării pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor  şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. În aceeaşi şedinţă, au fost alocate fonduri către administraţiile locale şi pentru finanţarea cheltuielilor cu infrastructura rutieră.

Astfel ,Consiliul Judeţean (CJ) Olt a împărţit, joi, către primării 9.213.000 lei din sumele defalcate din TVA şi 9.198.000 lei din cotele defalcate din impozitul pe venit. Administraţiile locale trebuie să achite din aceste fonduri arieratele provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii acestor datorii.

De asemenea, banii trebuie să fie direcţionaţi şi către susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

Potrivit hotărârii consilierilor judeţeni, către primăriile de comună a fost alocată suma totală de 8.443.000 lei, din cotele defalcate din TVA, şi 7.806.000 lei, din cotele defalcate din impozitul pe venit. Către oraşe şi municipii, în total, au fost alocaţi 770.000 lei, din cotele defalcate din TVA, şi 1.382.000 lei, din cotele defalcate din impozitul pe venit. La capitolul influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată municipiului Slatina i-a revenit 127.000 lei, iar municipiului Caracal – 126.000 de lei. De asemenea, din cotele defalcate din impozitul pe venit cele două municipii au mai primit câte 174.000 de lei.

Bani pentru drumuri

Tot în şedinţa de joi a CJ Olt, aleşii au aprobat repartizarea către localităţile din judeţ, a sumei totale de 11.559.000 lei pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale pe anul 2017. Nu mai puţin de 9.659.000 de lei vor rămâne, însă , în visteria CJ Olt, care va folosi banii pentru finanţarea drumurile judeţene aflate în administrare. Cinci primării de oraşe şi patru de comune au primit fonduri pentru acest scop. Primăriile Corabia, Drăgăneşti Olt şi Piatra Olt au primit câte 300.000 de lei, fiecare, Primăriile Potcoava şi Scorniceşti, câte 200.000 de lei, fiecare, în timp ce primăriile Coloneşti şi Voineasa au primit fiecare, câte 200.000 de lei, iar Primăriile Schitu şi Slătioara, câte 100.000 de lei, fiecare.

Iată lista completă cu localităţile şi cu sumele de care acestea beneficiază:

 

Proiecte votate pe bandă rulantă

Pe lângă cele trei proiecte de hotărâre, plenul Consiliului Judeţean a mai dat undă verde următoarelor proiecte: Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021; Proiect de hotărâre cu privire la: încetarea mandatului de consilier județean al doamnei Sulger Cornelia; Proiect de hotărâre cu privire la: încetarea unui mandat de consilier județean; Proiect de hotărâre cu privire la validare mandate de consilier județean; Proiect de hotărâre cu privire la completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Serviciului Județean de Pază Olt; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna octombrie 2017;

Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavățu; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2017; Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate;  Proiect de hotărâre cu privire la: acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad professional imediat superior; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu – Voineasa – Balș, Județul Olt”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat; Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurențiu – Gerard Guțică – Florescu, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72.

Ilie Bîzoi