Consiliul Local Slatina – 5 proiecte în dezbatere

0
118

Miercuri, 13 martie 2019, va avea loc ședința Consiliului Local Slatina care are pe ordinea de zi un număr de 5 proiecte de hotărâri care cuprind cele mai diverse domenii de activitate. Acestea sunt: aprobarea platii cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2019 pentru sustinerea activitatii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare „OLTUL” str.Crisan, nr.33, Slatina, jud.Olt; includerea în în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, a bunului imobil – teren în suprafaţă de 122 mp, situat în municipiul Slatina, strada Piaţa Gării; atribuirea în folosinţă gratuită către Asociaţia pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, a imobilului – teren în suprafaţă de 5384 mp şi construcţie, situat în municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina; predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Slatina, B-dul Sf. C-tin Brancoveanu, jud. Olt şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului deinvestiţii „Construire şi dotare Complex Sportiv-Stadion Municipal 1 Mai, municipiul Slatina, B-dul Sfântul Constantin Brâncoveanu, nr. 1”; solicitarea adresată Guvernului României, de transmitere a unor imobile – terenuri situate în
municipiul Slatina, jud. Olt, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – ”Romsilva” – Direcţia de Creştere Exploatare şi Ameliorare
a Cabalinelor prin Direcţia Silvică Olt – Herghelia Slatina, în domeniul public al Municipiului Slatina