Ajutoare de înmormântare de aproape 30 miliarde ROL

0
259

Aproape 800 de olteni au beneficiat de ajutor de deces, în primele două luni  ale anului.

Suma plătită de Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt în această perioadă se ridică la aproximativ 3 milioane lei.

„De la 1 ianuarie şi până la 28 februarie, s-au acordat 780 ajutoare de deces. Suma totală acordată ca urmare a acestor situații se ridică la 2.987.756 RON (adică aproape 30 miliarde ROL)”a declarat Constanţa Gheorghe, purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Olt.

Ajutorul de deces se acordă, în baza unei cereri la care se ataşează mai multe documente: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. În cazul decesului persoanei care era angajată în baza unui contract de muncă, ajutorul de deces trebuie să se acorde de către angajator. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare. Ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului. Aceste ajutoare financiare sunt plătite de Casa de Pensii Olt, de cele mai multe ori, rudelor celor decedaţi, iar acestea primesc de multe ori ajutorul bănesc în aceeaşi zi în care depun actele. Trebuie precizat faptul că, din acest an, cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 3.131 lei cât era în 2017, la 4.162 lei în prezent, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului şi de la 1.566 lei în 2017, la 2.081 lei, în 2018, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Ilie Bîzoi