Şedinţa ordinară, la CJ Olt

0
524

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 24 februarie, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 19 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2022

2. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt
pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe
anul 2022

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt
pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul” pe anul 2022

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt
la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2022

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru
acordarea în anul 2022 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr. 21/28.02.2019 cu privire la numirea persoanei care va ține
Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor
locale

7. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Priseaca, a unor părți din
zona drumului județean DJ 657

8. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți
din zona drumului județean DJ 657

9. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Nicolae Titulescu, a unor
părți din zona drumului județean DJ 546 A

10. Proiect de hotărâre cu privire la avizarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al
Municipiului Caracal, județul Olt pentru anul 2022

11. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale
pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a managementului pentru Biblioteca
Județeană Olt ”Ion Minulescu”

12. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții
al Spitalului Județean de Urgență Slatina

13. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale
pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a managementului pentru Centrul Județean
de Cultură și Artă Olt

14. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui
Consiliului Județean Olt și a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01
ianuarie –31 decembrie 2021

15. Raport cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședinții Consiliului
Județean Olt în anul 2021

16. Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității
județului Olt, în TRIMESRUL IV al anului 2021

17. Informare privind măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice
Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în anul 2021

18. Planul Strategic cu principalele obiective care vor fi îndeplinite de
Inspectoratul de Poliție Județean Olt și indicatorii de performanță minimali în anul
2022

19. Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând
domeniului public și privat al județului Olt, în anul 2021

20. Propuneri, întrebări, interpelări.