Ședință ordinară, la CJ Olt

0
1494

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 27 aprilie 2023, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 15 proiecte de hotărâre și 2 rapoarte ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Proiectele ce urmează să fie aprobate sunt:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la 31.03.2023

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2023

3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea în anul 2023 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Olt

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2023

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2023

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
pentru obiectivul de investiții ,,Refacere drum județean DJ 657B, km 2+850, localitatea Bărăști, satul Mereni”

7. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023

8. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean
Olt în calitate de membru supleant în cadrul Consiliului de administrație al Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt

10. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului
de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Olt și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Olt

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de
Urgență Slatina precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.41/28.02.2023

12. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor construcții
situate în comuna Dobroteasa, str. Principală, nr.39, județul Olt

13. Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt

14. Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea Serviciului de Ambulanță
Județean Olt a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în
administrarea Consiliului Județean Olt

15. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt a unor spații dintr-un imobil aflat în
domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt

16. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
trimestrul I 2023

17. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul I 2023