Anunt

0
26

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. PRODACVA CARISMA S.R.L, titular al proiectului „AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXTRAGEREA PIETRISULUI SI NISIPULUI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXTRAGEREA PIETRISULUI SI NISIPULUI”, propus a fi amplasat în comuna Giuvarasti, sat Giuvarasti, T7/3, P50/2, 52/2, 53/2, 54/2, 54/1/2, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o  fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 900- 1600, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.
  2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşteconţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Autorităţii pentru Protecţia Mediului Olt precum şi la următoarea adresă de e-mail http://apmot.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data afişăriianunţului.