Sute de olteni și-au vizat carnetele de rentă viageră

0
180

De la 1 martie, numărul oltenilor care au vizat carnete de rentă viageră depășește cu puțin peste 470. Mai exact peste jumătate din cei 830 de rentieri din Olt și-au vizat carnetele. Reprezentanții APIA Olt susțin că așteaptă în continuare deținătorii de carnete să vină să le vizeze la sediul instituției.

În perioada 1 martie – 31 august (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli din Olt trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la Centrul judeţean al APIA pentru obţinerea vizei aferente a carnetelor de rentier agricol. Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de documente, pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul judeţean al APIA va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Solicitanţii prezintă la Centru judeţean al APIA documentele în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor.

Cristina Ciocan