Ședință ordinară la CJ. Pe ordinea de zi, proiecte importante care privesc comunitățile locale

0
627

Consilierii judeţeni se întrunesc joi 25 octombrie 2018, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 20 de proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Plenul Consiliului Județean (CJ) Olt se va reuni joi într-o noua şedinţă ordinară a instituției pe ordinea de zi fiind trecute 20 de proiecte de hotărâre, două rapoarte și o plângere prealabilă înregistrată la Consiliul Județean.

Printre proiectele importante ce vor supuse aprobării plenul Consiliului Judeţean Olt se numără cel referitor la repartizarea pe unități administrativ teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, precum și alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2018.

De asemenea, în ședința de joi, aleșii județeni vor decide cu privire la aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 25.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 139/30.08.2018 cu privire la: aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale de urgență” și a cheltuielilor legate de proiect. Nu în ultimul rând pe ordinea de zi se regăsește și proiectul referitor la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare etajele 2 și 3 inclusiv centrala termică secția Pneumologie Scornicești”. Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.

Gazeta Oltului vă prezintă ordinea de zi a şedinţei cu toate proiectele de hotărâre iniţiate şi propuse spre aprobare plenului CJ Olt:

 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 2018;  Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 20.11.2014-13.10.2018); – constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”; – desemnarea managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare etajele 2 și 3 inclusiv centrala termică secția Pneumologie Scornicești”;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.09.2018; Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii;  Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A.; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil aparținând domeniului privat al Județului Olt și aflat în administrarea Consiliului Județean Olt;  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 139/30.08.2018 cu privire la: aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale de urgență” și a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, precum și cu privire la reorganizarea aparatului tehnic, economic și administrativ al Spitalului Județean de Urgență Slatina;

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 25.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fondurinerambursabile de la Uniunea Europeană; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea mutării a două posturi vacante în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu; modificarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu; Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrative teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022;  Proiect de hotărâre cu privire la preluarea în domeniul public al Județului Olt a unui drum comunal și încadrarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes local în categoria funcțională a drumurilor de interes județean;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017;  Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi vacante în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul

2018;  Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”; Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2018;  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate;  Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; – aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul III 2018; Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul III 2018; Plângerea prealabilă înregistrată la Consiliul Județean Olt sub numărul 10513 din 28.09.2018, formulată de doamna Mihaela SAFTA, împotriva Hotărârilor Consiliului Județean Olt nr. 143/17.09.2018 și nr. 145/19.09.2018, prin care solicit revocarea hotărârilor atacate și reluarea procedurii de adoptare a acestora;

Ilie Bîzoi