Sedință importantă la Consiliul Județean Olt. Consilierii județeni și directorii instituțiilor din subordinea CJ, la raport

0
961

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 30 ianuarie 2020, de la ora 11.00, în prima sedință ordinară din acest an. Pe agenda întâlnirii, figurează 13 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Plenul Consiliului Județean (CJ) Olt se va reuni joi în prima şedinţă ordinară din acest an a instituției pe ordinea de zi fiind trecute 13 proiecte de hotărâre. Printre proiectele importante ce vor supuse aprobării plenul Consiliului Judeţean Olt se numără cel referitor la încetare mandat de consilier județean, precum și  aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2020.

De asemenea, în ședința de joi, aleșii județeni vor decide cu privire la modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Olt nr.7 și 9 din /25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, dar vor vota și reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.

Tot în cadrul întâlnirii vor fi prezentate și trei rapoarte semestriale, două trimestriale și două anuale cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului, precum și două rapoarte de activitate care vizează activitatea desfășurată de consilierii județeni și de instituțiile și serviciile de sub autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2019.

Gazeta Oltului vă prezintă proiectele ce vor fi supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 30 ianuarie 2020:

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură Olt în anul școlar 2019-2020, precum și cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2020;  Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean;  Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2019;

 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2020;  Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut;  Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 148/26.09.2019 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat Propriu;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2020;Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 9/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.;  Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Muzeului Județean Olt ca urmare a promovării;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina;  Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 2019; Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul IV 2019; Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în semestrul II 2019; Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în anul 2019; Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul IV 2019;  Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul II 2019; Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în anul 2019; Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2019;  Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2019.