Directorii vor fi numiți doar prin concurs. Prefecții devin demnitari, asimilați secretarilor de stat

0
1099

Directorii instituțiilor deconcentrate vor fi numiți doar prin concurs, în timp ce prefecții și subprefecții vor fi asimilați secretarilor de stat și respectiv subsecretarilor de stat. Aceste reglementari, sunt cuprinse în noul Cod Administrativ.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a ținut să precizeze că statutul juridic al conducătorilor serviciilor publice deconcentrate rămâne neschimbat, aceștia continuând să aibă fie statut de funcționar public, fie statut de personal angajat cu contract individual de muncă, aspecte înscrise în prevederile articolului 120 al proiectului Codului Administrativ.  „Facem precizarea că atât statutul de funcționar public, cât și cel de personal contractual nu pot fi obținute decât în urma câștigării unui concurs organizat cu respectarea regulilor de transparență și obiectivitate prevăzute de Statutul funcționarului public, respectiv de Codul muncii”, se precizează într-un comunicat remis la redacție de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Totodată funcţiile de prefect și subprefect devin funcţii de demnitate publică. De fapt acestea sunt singurele funcții din administrația publică al căror statut juridic se modifică. “Atât Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice cât și Programul de Guvernare 2017-2020 prevăd că funcţiile de prefect si subprefect nu vor mai face parte din categoria înalților funcționari publici, urmând să aibă statut de funcții de demnitate publică cu rang de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat”, se mai arată în comunicatul remis de MDRAPFE.  Potrivit articolului 120 din Codul Administrativ, conducătorii serviciilor publice deconcentrate sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al conducerii ministerului de resort, respectiv al organului de specialitate al administraţiei publice centrale competente.  Numirea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz, ale conducătorilor serviciilor publice deconcentrate se comunică prefectului județului în care serviciul public deconcentrat este organizat sau are sediul ori prefectului municipiului București, după caz, în termen de 15 de zile de la intervenirea acestora. Celelalte funcţii de conducere şi funcţiile de execuţie din cadrul serviciilor publice deconcentrate sunt supuse prevederilor Părţii a VI-a din prezentul Cod. Aceste precizări vin să infirme informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora prin noul Cod Administrativ directorii instituțiilor deconcentrate urmau să fie numiți politic.

Ilie Bîzoi