Ședință cu scântei la Consiliul Județean Olt

0
905

Aleșii județeni s-au reunit joi, 28 martie, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de administraţia judeţeană. Deşi iniţial pe ordinea de zi erau trecute 13 de proiecte de hotărâre, preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, cu acceptul majorității consilierilor judeţeni (excepție făcând grupul PNL din Consiliu Județean), a suplimentat ordinea de zi cu încă un proiect  de hotărâre. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit pe anul 2019.

Dacă 13 din cele 14 proiecte au trecut cu unanimitate de voturi, ultimul proiect de pe ordinea de zi, cel referitor la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit pe anul 2019 a stârnit controverse.

În ciuda opoziţiei consilierilor judeţeni PNL, care au votat împotriva acestui punct de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre a trecut. Prin vocea liderului de grup, consilierul judeţean Marian Radu, aleşii judeţeni PNL au motivat faptul că nu au avut răgazul necesar pentru a analiza acest proiect, dat fiind faptul că mapele cu proiectele de pe ordinea de zi le-au fost înmânate cu doar câteva minute înainte de începerea ședinței.  Totuși în timpul dezbaterilor consilierii PNL, Marian Radu și George Ciucu au ieșit din sala plenului pentru a se consulta pe marginea acestui proiect.

Având în vedere că ne-ați pus la dispoziție cu trei minute înainte de începerea ședinței proiectul privind repartiția de 7,5% din impozitul pe venit nu am avut timp, nu știm ce votăm. Nu se poate așa ceva. Asta este o practică incorectă. Mai mult din repartițiile pe care ni le-ați pus la dispoziție dumneavoastră, după ce am analizat acest proiect ne-am dat seama că localitățile unde sunt primari PNL au cele mai puține fonduri repartizate. Nu este normal ca la o localitate PSD să dai 500.000-600.000 de lei sau 700.000 de lei și la celelalte localități să dai doar 100.000 de lei. Mi se pare o mizerie ce se întâmplă și îmi pare rău că se întâmplă lucrul acesta. De –asta grupul PNL a votat împotrivă, a spus consilierul Marian Radu.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Marius Oprescu a replicat spunând:

Domnule consilier nu v-ați uitat bine pe proiect. În primul rând sunt și localități PSD care primesc la fel de puțini bani cât primesc localitățile PNL. Deci principiul pe care l-am stabilit cu primarii la consultări a fost următorul: din banii pe care-i primesc de la Guvern se scad indemnizațiile cu handicap, se scade fondul de salarii și toate lumea trebuie să aibă 600.000 de lei de funcționare. După ce am adus pe toată lumea la 600.000 de lei de funcționare , comunele primesc câte 100.000 de lei, municipiile au primit câte 1.000.000 lei și orașele au primit câte 500.000 de lei. Este o regulă care am stabilit-o pentru toată lumea. Astfel puteți să vedeți că orașele PSD au aceeași sumă ca orașele PNL, municipii nu aveți , iar mai bine de 50 de comune PSD nu primesc decât 100.000 de lei. Nu este nici un fel de departajare subiectivă, este o departajare obiectivă tocmai să asigurăm funcționarea tuturor localităților până spre finalul anului”, a conchis Oprescu.

Printre proiectele care au fost votate în sedința ordinară de joi, 28 martie, se numără: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2019;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, a cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în calitate de partener al Proiectului;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea bugetului creditelor interne al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Drăgănești – Olt”;  Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2019;  Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2018; Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcționare a comisiei; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unei părți din zona drumului județean DJ 703;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.03.2018-31.12.2018 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor;  Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 19/28.02.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703C;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării unui post contractual în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, precum și cu privire la modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/25.02.2016;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al județului Olt și administrate de către Consiliul Județean Olt în anul 2018.