Protocol important între două instituții din Caracal, aprobat de consilierii locali. Ce instituții au încheiat acest protocol și ce prevede acesta

0
700

Consilierii locali ai municipiului Caracal au aprobat în ultima ședință din luna iunie un protocol de colaborare dintre Spitalul Municipal Caracal și Centrul de Asistență Medico-Socială Caracal prin care spitalul va asigura hrana zilnică pentru cei 50 de beneficiari ai centrului medico-social, precum și medicația, materialele sanitare dar și agentul termic. Toate aceste servicii vor fi furnizat contracost de către spital.

Obiectul protocolului îl constituie colaborarea dintre cele două instituții, prin asigurarea de către spital a următoarelor activități: asigurarea prin Blocul alimentar al Spitalului Municipal Caracal a hranei zilnice pentru cei 50 de benefciari ai Centrului, asigurarea medicamentelor și materialelor sanitare prin farmacia spitalului, alimentarea cu apă fiartă a rețelei centrului, precum și alimentarea cu energie electrică a spălătoriei”, se arată în proiectul de hotărâre aprobat. Centrul are obligația corelativă de a suporta contravaloarea tuturor costurilor generate de realizarea activităților ce fac obiectul protocolului. În acest sens, Centrul va asigura în bugetul anual resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor ce rezultă din asigurarea hranei, a medicamentelor, de către Spitalul Municipal Caracal, precum și cele care rezultă din citirea contorului de energie electrică și a gigacalorimetrelor și va efectua plata în termen a facturilor către spital. Protocolul se încheie pe o durată de 5 ani și poate fi prelungit la expirarea termenului cu acordul prealabil al Consiliului Local.

În raportul de specialitate anexat la proiectul de hotărâre se arată că motivul pentru care Centrul a solicitat Spitalului încheierea acestui protocol a fost în principal diminuarea cheltuielilor avansate în realizarea activităților de mai sus precum și timpul îndelungat necesar implementării unor soluții tehnice care să asigure încălzirea centrului în sezonul rece, furnizarea energiei electrice pentru spălătoria centrului, dotarea și licențierea centrului cu personal de specialitate și mobilier de bucătărie precum și încejheierea uno contrate de furnizare a medicamentelor și materialelor sanitare dezavantajos economic raportat la calitatea necesară a fi furnizată centrului comparativ cu cea necesară furnizată Spitalului municipal Caracal.

Ilie Bîzoi