Proiect important, retras de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Olt. Ce s-a întâmplat

0
758

Aleșii județeni s-au reunit joi, 28 iunie, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de administraţia judeţeană. Deși pe ordinea de zi a întâlnirii figurau 13 proiecte, în dezbatere au fost puse 12 proiecte.  Și asta deoarece înainte de începere ședinței unul dintre proiecte a fost retras de pe ordinea de zi.

Consilierii judeţeni s-au întrunit joi în şedinţă ordinară pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte . Ordinea de zi a şedinţei a cuprins 12 proiecte de hotărâri, drept pentru care aleşilor judeţeni nu le-a luat mai mult de 30 minute pentru a vota proiectele de hotărâre propuse de conducerea forului administrativ judeţean, în condiţiile în care numai citirea acestora a durat circa 25 de minute. Înainte de începerea propriu zisă a şedinţei, unul dintre proiecte, iniţiat chiar de preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, a fost retras, cu acceptul consilierilor, de pe ordinea de zi pe motiv că nu au fost îndeplinite toate formalitățile. Este vorba despre proiectul cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina“. Cu excepţia acestui proiect , toate iniţiativele propuse de conducerea forului județean au trecut fără voturi împotrivă.

Printre proiectele care au fost votate în sedința ordinară de joi se numără: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna mai 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017; Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post vacant în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 679B, 0,05 km, localitatea Văleni”;  Proiect de hotărâre cu privire la: desființarea unui post contractual în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt; aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/25.05.2017; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+400- 27+500, L=1,100 km, Comuna Sârbii Măgura”;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea statelor de funcții și a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016; modificarea articolului 11 din Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de recuperare și reabilitare Caracal aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt și a cheltuielilor legate de proiect .Toate proiectele au fost inițiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.

Ilie Bîzoi