Primăria Slatina face angajări. Nu se cere vechime

0
996

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) va organiza, în data de 26 noiembrie 2019, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina.

 Pentru a ocupa acest post candidații trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 26 noiembrie 2019, de la ora 10.00. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.