Primăria Drăgănești-Olt face angajări

0
942

Administrația orășenească a scos la concurs cinci posturi de referent, unul de asistent social și unul de consilier.

Consilier, debutant- Compartimentului Minorități – Direcția de Asistență Socială, referent, debutant- Compartimentului Asistență Socială, asistent social debutant -Compartimentului Asistență Socială, referent, treapta IA – Compartimentului Contabilitate, referent, debutant-Compartimentului Cadastru și Protecție Sanitar Veterinară, referent, treapta I – Compartimentului Supravegherea serviciilor publice comunitare și utilități publice și referent, treapta IA – Compartimentului Protecția Mediului sunt posturile scoase la concurs de către Primăria Drăgănești-Olt.
Concursul se va organiza pe 1 august proba scrisă, data și ora interviului fiind comunicate ulterior.  Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 24 iulie 2019, ora 14:00.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă următoarele pregătiri: consilier, debutant, studii superioare în cadrul Compartimentului Minorități – Direcția de Asistență Socială: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în asistență socială, recomandare din partea romilor din comunitatea locală; referent, debutant, studii medii în cadrul Compartimentului Asistență Socială: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; asistent social debutant în cadrul Compartimentului Asistență Socială: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă în asistență socială, aviz de exercitarea profesiei de asistent social, eliberat dc Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, grad profesional debutant; referent, treapta IA, studii medii în cadrul Compartimentului Contabilitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă – minimum 6 ani și 6 luni; referent, debutant, studii medii în cadrul Compartimentului Cadastru și Protecție Sanitar Veterinară: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; referent, treapta I, studii medii în cadrul Compartimentului Supravegherea serviciilor publice comunitare și utilități publice: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă – minimum 3 ani și 6 luni; referent, treapta IA, studii medii în cadrul Compartimentului Protecția Mediului: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă – minimum 6 ani și 6 luni. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Drăgănești-Olt din strada N. Titulescu, numărul 150, telefon 0249/465.815/0249.465.102.