Primăria Corabia face angajări

0
718

Primăria orașului Corabia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții publice de conducere vacante. Este vorba despre şef serviciu – Serviciul Transport; S.S.M. – Situaţii de Urgenţă, clasa I, gradul II; şef birou Biroul Achiziţii; Asistenţa Asociaţii Proprietari, clasa I. gradul II, din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; Achiziţii; Investiţii; şef birou – Biroul Investiţii; Administrarea Domeniului Public şi Privat, clasa I, gradul II, din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; Achiziţii; Investiţii. Candidaţii care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă studii universitare studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum doi ani. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 12 iunie 2017. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 23 iunie 2017, de la ora 10.00, iar interviul pe 28 iunie 2017, de la ora 10.00. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei orașului Corabia, strada Cuza Voda, numărul 54, telefon 0249/560.703.