Primăria Caracal angajează personal pentru creșa construită de Ambasada SUA

0
1572

Primăria Caracal a scos la concurs nu mai puțin de cinci posturi de îngrijitori (studii medii și generale), aceștia urmând să deservească noua creșă construită în municipiul din Câmpia Romanațiului de către Ambasada SUA. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată.  De precizat faptul că, pentru aceste posturi vacante nu se solicită vechime în câmpul muncii.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate și să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condițiile participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: studii medii/generale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Proba practică a concursului va avea loc pe 12 octombrie, de la ora 10.00, iar interviul pe 15 octombrie, de la aceeași oră. Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere este 4 octombrie 2018, ora 14.00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Piaţa Victoriei nr. 10, telefon: 0249/511.384, interior 124. Nouă creșă care își va deschide porțile în această toamnă a fost construită de Ambasada SUA şi Biroul de Cooperare Militară și are o capacitate de 50 de locuri. Investiția construită cu fonduri americane se ridică la circa un million de dolari. Creşa va funcţiona cu program în două ture, în intervalul orar 6.00- 18.00.