PRIMĂRIA BALȘ FACE ANGAJĂRI

0
1608

Primăria oraşului Balş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții contractuale de execuție vacante, la Cabinetele medicale şcolare şi Creşa nr. 1. Este vorba despre un post de șef serviciu  la Serviciul gestionare câini fără stăpân și un post de șofer II la Compartimentul protecție civilă.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocupării funcției contractuale sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153, alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor, pentru postul de șef serviciu și studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; minimum 3 ani vechime în muncă și permis de conducere categoria B, pentru postul de șofer, treapta II. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 21 ianuarie 2021, de la ora 10.00, iar interviul pe 25 ianuarie, de la aceeași oră. Termenul limită de depunere a dosarelor este 13 ianuarie 2021.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0249/450.145