Postul de secretar al unei comune din Olt, scos la concurs de ANFP

0
1054

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Dobrețu, judeţul Olt.

Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de articolul 465  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în  domeniul științelor juridice, administrative sau stiințe politice; studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani .

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condițiile de participare, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine: persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în specialitate juridică administrativă sau științe politice și  îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ; persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice; persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul va avea loc în data de 14 ianuarie 2020 (proba scrisă), de la ora 10.00. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.