Postul de secretar al unei comune din Olt, scos la concurs de ANFP

0
1778

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar general  al comunei Bărăști, judeţul Olt.

Candidaţii trebuie să îndeplinească  conditiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in stiinte juridice, administrative sau stiinte juridice; studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice și vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum 5 ani .

În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice, si care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 465 alin. (3) si art. 468 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pot candida si persoane care nu îndeplinesc aceste conditii, în urmatoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice si îndeplinesc conditia prevazuta la art. 468 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; b) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice; c) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în alta specialitate.
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia. Concursul va avea loc în data de 2 decembrie 2019 (proba scrisă), de la ora 10.00.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.